สินค้าในรถเข็น

รถเข็นยังว่าง


ค้นหา :


เปิดร้าน 04/03/2011
แก้ไขล่าสุด 03/05/2011
ผู้เข้าชม 9,194
สินค้าทั้งหมด 1


หมวดหมู่สินค้า ( 1 )

สมุนไพร สมุนไพร (1)
   พลาสเตอร์ยา พลาสเตอร์ยา

ไปรษณีย์ไทย
Click !!

 
ปิด
 
  หัวข้อ : ประวัติต้นกุหลาบป่า

ประวัติต้นกุหลาบป่า

กุหลาบป่า เป็นกุหลาบเก่าแก่สายพันธุ์แรกที่อยู่คู่กับโลกของเรามานานกว่าหลายพันปีหรือมากกว่านั้น กุหลาบป่าค้นพบอยู่ในแถบ Mediterranean, Persians, China โดยส่วนมากแล้วจะพบมากที่สุดในแถบ Asia  ประเทศแรกที่นำกุหลาบป่ามาขยายพันธุ์ เพาะพันธุ์ เพื่อปลูกในพระราชวัง คือประเทศจีน ตามประวัติศาสตร์เล่าว่า กุหลาบป่าถูกนำมาปลูกไว้ในพระราชวังของจักรพรรด์จีน ในสมัยราชวงศ์ฮั่นราว 5,000 ปีมาแล้ว เพื่อนำมาใช้ปรุงยาอายุวัฒนะ ป้องกันโรคภัยต่างๆ และ ป้องกันความแก่ชรา  ใช้เฉพาะในพระราชวังเท่านั้น สำหรับชนชั้นธรรมดานั้นรู้จักต้นไม้ใหญ่พันธิ์นี้ แต่จะไม่ทราบสรรพคุณ และสารอาหารทางโภชนาการ จึงไม่สามารถนำมาปรุงเพื่อเป็นยาได้  ซึ่งเมื่อชาวยุโรปเข้ามาในเมืองจีนจึงได้เรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์กุหลาบป่าจากประเทศจีน  ทำให้ขยายพันธ์ไปที่อื่นได้ทั่วโลก ลักษณะเด่นของกุหลาบป่านั้น ดอกจะมีรูปทรงและสีที่เรียบง่าย กลีบดอก 5 กลีบ มีกลิ่นหอมกลางถึงแรง ทรงต้นพุ่มเตี้ย ถึงเลื้อยสูงใหญ่ ออกดอก และ ผล เพียงแค่ปีละครั้ง มีหนามมาก และ แหลมคม สำหรับชื่อกุหลาบพันปี ที่เราเรียกกันในภาษาไทยนั้น มาจากความหมายดั้งเดิมของคำว่า Rhododendron ซึ่งในภาษาละติน Rhodos หมายถึง rose (กุหลาบ) และ dendron คือ tree (ต้นไม้) และเมื่อกุหลาบมีต้นใหญ่กว่าสองเมตรจึงให้ฉายาว่ากุหลาบป่าพันปี แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางพฤกษศาสตร์กับดอกไม้งามที่ชื่อกุหลาบ (Rose) แม้แต่น้อย จะมีก็เพียงชื่อที่พ้องกันเท่านั้น แต่ลักษณะทางชาติพันธุ์ของทั้งสองแยกออกจากกันโดย พืชสกุลกุหลาบป่ามีกลีบดอกเชื่อมติดกันที่โคน ปลายแยกเป็นกลีบๆ (gamopetalae) ในขณะที่พืชสกุลกุหลาบ มีกลีบดอกแยกจากกันเป็นอิสระ (polypetalae) กุหลาบป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นควรอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร อยู่บนภูเขาสูงดินน้ำอุดมสมบูรณ์ทำให้มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์

 

 
สินค้าแนะนำ

พลาสเตอร์ยา ซวนท่งจงเย่าเที้ย
ดูรูปขนาดใหญ่