ร้านค้านี้มีความน่าเชื่อถือสูง ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจร้านค้านี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่ามีบริการที่ดี[[[ ร้านค้านี้ได้ส่งเอกสารบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนแล้ว ]]] 
           
 

สินค้าในรถเข็น

รถเข็นยังว่าง


ค้นหา :


เปิดร้าน 18/04/2011
แก้ไขล่าสุด 19/06/2014
ผู้เข้าชม 15,615,253
สินค้าทั้งหมด 479


หมวดหมู่สินค้า ( 479 )

CD-ROM , CAI , สื่อการสอนหลักสูตรแกนกลาง CD-ROM , CAI , สื่อการสอนหลักสูตรแกนกลาง (258)
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระวิทยาศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระวิทยาศาสตร์
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาไทย CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาไทย
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาต่างประเทศ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระภาษาต่างประเทศ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสุขศึกษาและพลศึกษา CD-ROM แผนการสอน 2551สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระศิลปะ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระศิลปะ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระคณิตศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระคณิตศาสตร์
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี CD-ROM แผนการสอน 2551สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน CD-ROM แผนการสอน 2551สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) CD-ROM แผนการสอน 2551สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
   CD-ROM รวมข้อสอบหลักสูตร 2551 CD-ROM รวมข้อสอบหลักสูตร 2551
   CD-ROM อนุบาล CD-ROM อนุบาล
   CAI อนุบาล CAI อนุบาล
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  8  กลุ่มสาระ CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ
   CD-ROM แผนการสอน 2551สาระประวัติศาสตร์ CD-ROM แผนการสอน 2551สาระประวัติศาสตร์
   CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา CD-ROM แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา
   CD-ROM หน้าที่พลเมือง CD-ROM หน้าที่พลเมือง

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน (61)
   เสริมทักษะวิชาการ เสริมทักษะวิชาการ
   เกมส์มอเตอร์เพื่อการศึกษา เกมส์มอเตอร์เพื่อการศึกษา

อุปกรณ์ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ (6)
   ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา

แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆ (151)
   แนวข้อสอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
   แนวข้อสอบทหาร แนวข้อสอบทหาร
   แนวข้อสอบตำรวจ แนวข้อสอบตำรวจ
   แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
   แนวข้อสอบธนาคาร แนวข้อสอบธนาคาร
   แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบท้องถิ่น
   แนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ แนวข้อสอบหน่วยงานอื่นๆ
   แนวข้อสอบสาธารณสุข แนวข้อสอบสาธารณสุข
   แนวข้อสอบกรมป่าไม้ แนวข้อสอบกรมป่าไม้

เสื้อโปโลและเข็มกลัด เสื้อโปโลและเข็มกลัด (3)
   เสื้อโปโลสีดำ เสื้อโปโลสีดำ
   เข็มกลัด เข็มกลัด

ไปรษณีย์ไทย
Click !!

  หัวข้อ : เปิดสอบ แนวข้อสอบ กรมการปกครอง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2555

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2555 <รับออนไลน์>(8-30 พ.ค.55)

   
 

 

 

กรมการปกครอง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศกรมการปกครอง
 

  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕  
 
คลิกเพื่ออ่าน  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕
 
     
 
 

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ. 2555
 
ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
 

วิธีการรับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th
 

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 848.04 KB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปลัดอำเภอ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัตราชการ

- การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
- แนวข้อสอบสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ของไทยและต่างประเทศ

- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

ชุดที่ 2 รวมแนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบปลัดอำเภอ

- ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

- เตรียมสอบปลัดอำเภอ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551
- แนวทางการเตรียมสอบปลัดอำเภอ

- แนะแนวการสอบปลัดอำเภอ

- รวบรวม ถาม-ตอบ  เกี่ยวกับข้อสอบปลัดอำเภอ

 

ชุดที่ 3 กฎหมายทั่วไป

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง


ชุด 4 ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
 -โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
- หน้าที่และอำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- แนวข้อสอบการปกครองท้องที่
- แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร
- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน

- แนวข้อสอบ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การพนัน

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ สถานบริการ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- แนวข้อสอบบังคับ มท ประนอมข้อพิพาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ไฟล์ 4 ชุด ในราคาชุดละ 399 บาท

หนังสือ 4 เล่ม + MP3 ราคา 1360 รวมส่งEMS
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

1.ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัสขอนแก่น

ชื่อบัญชี  ร้านพงษ์ศักดิ์รวมสื่อ

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 674-2-04362-0

2.ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ขอนแก่น

ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 260-5-63971-1

วิธีแจ้งชำระค่าบริการ
1. เพื่อผลประโยชน์ของท่านเองต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านโดยตรงกับทางร้านหลังจากที่โอนเงินทันทีแล้วทางร้านจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยด่วนที่สุด

2. โทรแจ้งการโอนเงินค่าบริการ บัญชีที่โอนเงินเข้า

 089-7101875 (DTAC) 

 087-8662408 (AIS) แจ้งคุณพงษ์ศักดิ์  คำแก้ว

3. หลังจากท่านชำระเงินแล้วจะต้องได้รับสินค้าไม่เกิน 3 วันทำการ ยกเว้นไปรษณีย์หยุด

 
สินค้าแนะนำ

เข็มกลัดไว้อาลัย
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นสต.สายปราบปราม
ดูรูปขนาดใหญ่
เสื้อโปโลสีดำ ชาย
ดูรูปขนาดใหญ่
เสื้อโปโลสีดำ หญิง
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ 2558
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบตำรวจนายสิบชั้นประทวน ตชด
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจป่า กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ช่างเทคนิค กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ช่างศิลป์ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักวิจัย กรมป่าไม้
ดูรูปขนาดใหญ่